W czasie Wigilii, wychowawcy oraz wychowankowie, podziękowali s. Emilii za dotychczasową pracę oraz wkład wniesiony w prowadzenie Placówki.