Przyjechali jak zaplanowali w niedzielę 6 grudnia; kolejno, w dwu formacjach pod nasz dom. WSZYSTKIM z serca dziękujemy: Stowarzyszeniu Motocyklistów i Motocyklowym Dawcom Szczęścia z prezydentem miasta, panem Dariuszem Wójtowiczem. Zostawiliście nam prezenty, radość i pogodę ducha.. jesteśmy wdzięczni. Nasze dziewczyny upiekły same ciasto a dzieciaki sporządziły laurki. Dziękowały osobiście tylko delegacje poszczególnych placówek a pozostali dziękowali z okien.