16 MAJA w naszej kaplicy  Karol i Tobiasz przyjęli Eucharystycznego Jezusa do swoich serduszek po raz pierwszy. Wszyscy życzymy chłopcom aby zawsze trwali z Nim w zażyłej przyjaźni.