26 czerwca obchodziliśmy Jubileusz 25- lecia złożenia ślubów zakonnych przez Siostrę Dyrektor Judytę.

Najpierw z Siostrą Jubilatką dziękowaliśmy Panu Bogu za dar jej posługi podczas Mszy Świętej w kościele NSPJ  a potem dziękowaliśmy Jubilatce. Zgromadzeni goście; Siostry Boromeuszki, rodzina i bliscy sercu, przyjaciele, personel Placówek  oraz wychowankowie należący do COW „Nadzieja” dawali wyraz swojej życzliwości podczas spotkania w Hotelu Trojak. Młodzież z naszych placówek przedstawiła artystyczną część obchodów, wyrażając własne podziękowanie Siostrze Dyrektor za okazywane dobro i wszelkie starania.