Rys historyczny

 

Do Polski Siostry Boromeuszki przybyły w 1848 roku, a już w roku 1858 pierwsze siostry rozpoczęły swoją działalność w Mysłowicach gdzie zajmowały się:

 • pielęgnacją chorych w szpitalach i domach,
 • prowadzeniem ambulatorium (1862r.),
 • udzielaniem lekcji robót ręcznych,
 • opieką nad sierotami i starcami,
 • pracą w przedszkolach,
 • prowadzeniem Szkoły Handlowej,
 • pomocą w postaci zakwaterowania polskich nauczycieli i urzędników (1919—1922r.),
 • prowadzeniem  internatu dla słuchaczek Seminarium Nauczycielskiego (do 1933 r.),
 • opieką na repatriantami (1945-1946),
 • prowadzeniem domu dziecka dla osieroconych i opuszczonych dzieci polskich powracających do kraju,
 • prowadzeniem Zakładu Wychowawczego „Caritas” dla sierot  społecznych i dzieci opóźnionych w rozwoju (1951-1990r.)
 • prowadzeniem Specjalnego Ośrodka Wychowawczego (1990 – 2015r.)