Za prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego ``Nadzieja`` oraz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych odpowiedzialne jest ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW. KAROLA BOROMEUSZA W MIKOŁOWIE

Strona internetowa zgromadzenia

CHARYZMAT I DUCHOWOŚĆ ZGROMADZENIA:

Ukazywanie miłosiernej miłości Chrystusa, który leczy, karmi, naucza, modli się…. Swoim życiem i pracą siostry pragną pełnić miłosierdzie w zależności od potrzeb czasu.

Założyciel zgromadzenia: Józef Chauvenel

Patron zgromadzenia: Święty Karol Boromeusz

Hasło zgromadzenia: Bóg i Ubodzy

Krótkie kalendarium:

Rok 1652— powstanie zgromadzenia w Nancy, Lotaryngii we Francji
Rok 1892—aprobata Stolicy Apostolskiej
Rok 1939—usamodzielnienie Zgromadzenia w Mikołowie
Rok 1970—utworzenie Federacji