Pomocna Dłoń

W placówce Nr 4, której nazwa to „Pomocna Dłoń”, przebywa obecnie 14 wychowanków (z terenów Mysłowic, Świętochłowic i Zabrza) w wieku od 9 do 17 lat. Koordynatorem tej grupy jest s. Samuela, która na co dzień  współpracuje z s. Amelią, p. Aleksandrą, p. Dorotą, p. Pauliną i p. Iwoną.