Promyk Słońca

Do Placówki Nr 2 „Promyk Słońca” należą dzieci z terenu Mysłowic i Świętochłowic, w wieku od 8 do 18 lat. Koordynatorem Placówki jest s. Emilia, a w procesie wychowawczym wspomagają ją: p. Agnieszka M., p. Anna W., p. Bernadetta O., p. Patrycja J. oraz p. Angelika Ł.