Promyk Słońca

Do Placówki Nr 2 „Promyk Słońca” należą dzieci z terenu Mysłowic oraz woj. śląskiego, w wieku od 10 do 18 lat. Koordynatorem Placówki jest s. Mariam, a w procesie wychowawczym wspomagają ją: p. Monika K., p. Anna W., p. Ewa C. oraz p. Barbara D.