Sponsorzy

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają naszą działalność. W sposób szczególny chcemy podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w zbiórkę słodyczy zorganizowaną na rzecz dzieci i młodzieży z naszych Placówek, a więc: p. Joannie Szczupakowskiej (pomysłodawczyni i inicjatorce akcji), Dyrektorom, nauczycielom, rodzicom oraz uczniom mysłowickich instytucji oświatowych (Gimnazjum Nr 3, Przedszkola Nr 3, 16, 17 i 19, Przedszkola Cudaczek), panu Dyrektorowi oraz funkcjonariuszom i pracownikom Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju, pani dr Izabeli Emerling oraz pracownikom i studentom Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Dziękujemy za wszystkie przekazane słodycze, ale przede wszystkim za ofiarność i poświęcony czas.

Wyrazy wdzięczności kierujemy również w stronę Proboszcza parafii pw. MB Bolesnej w Mysłowicach – ks. Grzegorza Wity oraz wszystkich parafian biorących udział w akcji Choinka Dobrej Rodziny – zakupu prezentów świątecznych dla naszych wychowanków. Za każdy gest życzliwości, za każde okazane dobro – dziękujemy!

Dziękujemy także pracownikom mysłowickich oddziałów PKO Banku Polskiego S.A. (za przekazane paczki z art. chemicznymi) oraz wszystkim firmom i instytucjom, które w ostatnim czasie choćby w najmniejszy sposób wsparły naszą działalność.

Na koniec dziękujemy gorąco wszystkim tym, którzy przez cały rok pamiętają o nas i w różnoraki sposób wspierają naszą działalność opiekuńczo – wychowawczą, a więc:

  • Dyrekcji KWK Murcki – Staszic
  • NSZZ „Solidarność” KWK Murcki – Staszic
  • Dyrekcji KWK Mysłowice – Wesoła
  • Dyrekcji KWK Wieczorek
  • Fundacji na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko – Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy z Katowic
  • Firmie Veolia Water Technologies sp. z o.o.
  • Fundacji PKO Banku Polskiego
  • Stowarzyszeniu „Uśmiech” z Mikołowa
  • Naszym Przyjaciołom i Ofiarodawcom z Niemiec
  • oraz wszystkim naszym Darczyńcom, tym znanym i tym anonimowym, którzy wspierają nasze dzieło.