Familijne Zacisze

Placówka Nr 3 nosi nazwę „Familijne Zacisze”. Do Placówki tej należą dzieci z rejonów Świętochłowic, mieszczące się w przedziale wiekowym od 4 do 19 lat. Koordynatorem jest s. Władysława, a pomagają jej: p. Ewa B., p. Jagoda N., p. Anna S., p. Anna J. oraz p. Beata S.