Kim jesteśmy?

Powołane do życia w 2015 roku Centrum Opiekuńczo – Wychowawcze „Nadzieja” odpowiedzialne jest za prowadzenie w Mysłowicach 4 placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego. Placówki są niepubliczne, mają charakter katolicki – są jednak ogólnodostępne dla wszystkich dzieci, niezależnie od wyznania. Każda z placówek może liczyć maksymalnie 14 osób (dziewcząt i chłopców, w wieku 10 – 18 lat) – w sumie więc opiekę znajduje u nas 56 dzieci, głównie z terenu Mysłowic i Świętochłowic. Za całoroczną i całodobową opiekę odpowiedzialna jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Dodatkowo do dyspozycji każdej z placówek jest pedagog oraz psycholog.

Każda z placówek posiada własny lokal mieszkalny, który składa się głównie z: sypialni, kuchni z jadalnią, przestronnego pokoju dziennego (do nauki i rekreacji) oraz pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych. Do wspólnego użytkowania dostępne są również: sala gimnastyczna oraz teren rekreacyjny za domem, składający się z siłowni, placu zabaw, basenu oraz boisk do piłki nożnej i koszykówki.